13.11.2017 15:43

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Υποτροφίες μαθητών 2017/2018

 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ,ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας ,Μονάδα Β3 που αφορά στην ΠΡΑΞΗ 7: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17», με κωδικό MIS 5001982

 

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης με ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017», στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9 (MIS 5001960) του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020


Νέες καταχωρήσεις 13-11-2017

1. Λειτουργία  Γραφείου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης μαθητών – γονέων του Δήμου Καλαμαριάς

2. Αγαπητοί  μας γονείς,
          
Την Παρασκευή, 17/11/2017 και ώρα 09:30 θα γίνει η γιορτή για την επέτειο του Πολυτεχνείου από τους      μαθητές της Ε΄ τάξης.

Οι μαθητές θα προσέλθουν στις 9:20 και θα αποχωρήσουν με τη λήξη της γιορτής, στις 10:30 περίπου. Την  ημέρα αυτή δε θα   λειτουργήσει το  Ολοήμερο.

 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Για περισσότερες ανακοινώσεις επισκεφτείτε τη σελίδα Ανακοινώσεις!

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

13.11.2017 15:43