17.09.2017 20:18

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Υποτροφίες μαθητών 2017/2018

 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ,ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας ,Μονάδα Β3 που αφορά στην ΠΡΑΞΗ 7: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17», με κωδικό MIS 5001982

 

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης με ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017», στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9 (MIS 5001960) του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020


Νέες καταχωρήσεις 15-9-2017

Αγαπητοί μας γονείς

Την Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 17.30 για τις τάξεις Α, Β, Γ και 18:30 για τις τάξεις Δ, Ε, Στ, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση των γονέων των μαθητών με τη /το δασκάλα/ο της τάξης με θέμα την ενημέρωση για τη λειτουργία της τάξης και του σχολείου για το τρέχον σχολικό έτος. Η παρουσία των γονέων είναι ιδιαίτερα σημαντική.

 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Για περισσότερες ανακοινώσεις επισκεφτείτε τη σελίδα Ανακοινώσεις!

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

17.09.2017 20:18