Α/Α ΘΕΜΑ Format Μέγεθος
  Προεδρικό διάταγμα 201/1998 284 kb
1 Ανάθεση υπερωριών και αποζημίωση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων για το ολοήμερο δημοτικό σχολείο 37 kb
2 Διευκρινιστικές οδηγίες για την καταβολή της αμοιβής εκπαιδευτικών των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων 29Kb
3 Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Άρθρο 4 του Ν. 2525/1997) 28 kb
4 Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/10-6-2003 τ.Α΄) 116 kb
5 Παρ. 1, Άρθρο 8 του Ν. 3194/2003 25 kb
6 Παρ. 6, Άρθρο 16 του Ν. 3149/2003 24 kb
7 Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας στην Γ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου - Πρόγραμμα Σπουδών του αντικειμένου "Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση" του Ολοήμερου Σχολείου - Παρεμβάσεις στο πρόγραμμα του Ολοήμερου. 108 kb
8

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ 4/θ ΕΩΣ ΚΑΙ 9/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΟΔ/ΝΤΩΝ - ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

38 kb