Ωράριο Λειτουργίας Μαθήματα

Με την με αριθμό Φ.3/609/60745/Γ1/28-5-2010 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, το 12ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς ορίστηκε ως ένα από τα 800 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

Με την με αριθμό Φ.12/657/70691/Δ1/2016 - ΦΕΚ 1324/Β/11-5-2016 που τροποποίησε την με αριθμό Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων (που τροποποίησε την με αριθμό Φ.12/620/61531/Γ1/28-5-2010), καθορίζεται Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου σε όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω και αναμορφώνεται το διδακτικό ωράριο και ωρολόγιο πρόγραμμά τους το οποίο θα εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2016−2017 ως εξής:

Πρωινή υποχρεωτική ζώνη

Πρωινή υποχρεωτική ζώνη
ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
08.00 - 08-10
10' Υποδοχή μαθητών
08.10 – 09:40 90' 1η διδακτική περίοδος (1η και 2η ώρα)
09:40 – 10:00 20' Διάλειμμα
10:00 – 11:30 90' 2η διδακτική περίοδος (3η και 4η ώρα)
11:30 – 11:45 15' Διάλειμμα
11:45 – 12:25 40' 5η διδακτική ώρα
12:25 – 12:35 10' Διάλειμμα
12.35 – 13:15 40' 6η διδακτική ώρα (Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)

Ζώνη Ολοημέρου

Ζώνη Ολοημέρου
ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
13:15 – 13:20 5' Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης
13:20 – 14:00 40' 1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
Σίτιση
14:00 – 14:15 15' Διάλειμμα
14:15 – 15:00 45' 2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
Μελέτη−Προετοιμασία
15:00 – 15:15 15' Διάλειμμα
15:15 – 16:00 45' 3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
Επιλονή διδακτικού αντικειμένου (ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά.
Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Ανωνή, Πολιτιστικοί Όμιλοι
Δραστηριοτήτων)
(Λήξη ολοήμερου προγράμματος)

Μαθήματα

Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα 6/θεσια και άνω δημοτικά σχολεία:

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΑΞΕΙΣ
Α' Β' Γ' Δ' Ε' ΣΤ'
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - - 2 2 1 1
2. ΓΛΩΣΣΑ 9 9 8 8 7 7
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 5 4 4 4 4
4. ΙΣΤΟΡΙΑ - - 2 2 2 2
5. ΜΕΛΕΤΗ του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 4 4 2 2 - -
6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - 2 2
7. ΦΥΣΙΚΑ - - - - 3 3
8. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - - - - 1 1
9. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 4 4 3 3 2 2
... 9α. Εικαστικά 2 2 1 1 1 1
... 9β. Μουσική 1 1 1 1 1 1
... 9γ. Θεατρική Αγωγή 1 1 1 1 - -
10. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 3 3 3 3 2 2
11. ΑΓΓΛΙΚΑ 1 1 3 3 3 3
12. EYEΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ - ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
3 3 2 2 - -
13. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ - - - - 2 2
14. Τ.Π.Ε. (Πληροφορική) 1 1 1 1 1 1
ΣΥΝΟΛΑ 30 30 30 30 30 30