Δανειστική Βιβλιοθήκη

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ώρες Λειτουργίας

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  3η Διδακτική ώρα 2η Διδακτική ώρα 4η Διδακτική ώρα  
 

(10.00 - 10.45)

(Α΄)

(08.55 - 09.40) (10.45 - 11.25)  
  4η Διδακτική ώρα      
  (10.45 - 11.25)      
  Γ & Δ Ε & ΣΤ Β  

09.11.2016