Επικοινωνία - Χάρτης

Επικοινωνία

 

Διεύθυνση: ΠΟΝΤΟΥ 220, 55132 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Τηλέφωνο: 2310439444

Fax: 2310456277

Email: 12dimkal@sch.gr